Wednesday, July 30, 2008

(Dutch) Onderzoek "BPM in Nederland - 2008" : resultaten beschikbaar

(This is a dutch message about the availability of the Dutch results of a BPM survey we ran earlier this year).

Eerder dit jaar berichtte ik over het onderzoek dat Hogeschool Utrecht en Capgemini hebben gedaan rond BPM in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels beschikbaar - het rapport kan aangevraagd worden op www.bpmsurvey.nl.

Interessant leesmateriaal!

Enkele bevindingen:
- BPM krijgt groeiende aandacht
- Hoewel de meeste deelnemers BPM als een management discipline zien, wordt ook gesteld dat BPM nog teveel als IT wordt gezien
- BPM initiatieven redelijk succesvol
- BPM technologie met name nog gebruikt voor procesbeschrijving en publicatie (BPA)
- Tevredenheid over BPM technologie matig
- BPM trajecten hebben last van functionele organisatie/cultuur
- Organisaties die BPM willen toepassen zijn met name op zoek naar ondersteuning bij training

Meer bevindingen in het eindrapport. Veel leesplezier - www.bpmsurvey.nl

No comments: