Thursday, December 16, 2010

(Dutch) Onderzoeksenquete "BPM in Nederland - 2010" is live!

[For Dutch readers only]

Actief met Business Process Management binnen uw organisatie?

Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek “Business Process Management in Nederland - 2010” , uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Capgemini.

Veel organisaties nemen initiatieven om beter grip te krijgen op hun processen. Dit blijkt uit toenemende initiatieven in organisaties rond “Business Process Management” (BPM). Maar wat doen organisaties rond BPM, welke resultaten bereiken ze hiermee, welke lessen hebben ze geleerd?
Belangrijke vragen die u, als u betrokken bent bij thema’s zoals bijvoorbeeld procesinrichting, procesmanagement, workflow, zaakgericht werken en operational excellence, waarschijnlijk ook zal hebben. De antwoorden uit dit onderzoek kunnen u helpen de BPM-aanpak van uw organisatie aan te scherpen.

Meedoen aan het onderzoek?
Wij vragen 20 tot 30 minuten van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst over de adoptie van BPM binnen uw organisatie. U kunt de vragenlijst invullen via de volgende link: http://www.bpmsurvey.nl/Meedoen
Wij hopen uiteraard dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Als deelnemer ontvangt u voorjaar 2011 het onderzoeksrapport “BPM in Nederland – 2010”.
Als blijk van waardering wordt elke 30ste deelnemer beloond met een boekenbon. Tevens wordt een e-reader verloot onder de respondenten.

Wat vindt u in het onderzoeksrapport?
Het rapport geeft u inzicht in de adoptie van BPM bij Nederlandse organisaties en omvat de volgende onderwerpen:
· De huidige toepassing van BPM en ambities van organisaties op BPM gebied.
· De resultaten, barrières en succesfactoren bij BPM initiatieven.
· Het huidige en geplande gebruik van BPM technologie.

Heeft u nog vragen?Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Joost Spekschoor via e-mail joost.spekschoor@capgemini.com of telefoonnummer 06-12545047.

We zien u graag via http://www.bpmsurvey.nl/Meedoen

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Onderzoeksteam “BPM in Nederland - 2010”
Joost Spekschoor - Universiteit Utrecht
Michiel Havenith - Capgemini Nederland BVR
oeland Loggen - Capgemini Nederland BV